Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11223380

 

logo fund inic lok

 

 

 

W dniach 01.09.2015 - 31.07.2016 zreaizowaliśmy projekt "Akademia młodego lidera społeczności lokalnej".
Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich młodzieży na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie. Grupa docelowa 150-u uczniów w wieku 13-19 lat z gimnazjum i szkół średnich z 10 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą pośrednią były społeczności lokalne oraz osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.


W ramach projektu „Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej” zrealizowano dziesięć inicjatyw lokalnych. Młodzież, która przeszła przeszkolenie liderskie, zorganizowała w swoich szkołach kilkunastoosobowe grupy inicjatywne. Każda grupa otrzymała środki (800 zł) na zakup materiałów potrzebnych do realizacji inicjatywy. Część grup młodzieżowych pozyskała dodatkowo sponsorów, którzy wsparli ich działania finansowo lub rzeczowo. Wybór tematu i sposób przeprowadzenia inicjatywy zależał od samej młodzieży. Wszystkie grupy zaangażowały w swoje działania osoby i instytucje ze swojej społeczności lokalnej. Główne wsparcie młodzież otrzymała od trenerów, nauczycieli i wolontariuszy.

Przykłady inicjatyw:

1. Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie

Tytuł inicjatywy: „Graj z rodziną”

Celem inicjatywy było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców gminy Jabłonna.

Młodzież postanowiła zorganizować imprezę plenerową, na którą zaplanowała zaprosić rodziny mieszkające na terenie gminy. Tematyka inicjatywy była związana z obchodami Dnia Matki, Dziecka i Ojca.

Przygotowania do realizacji projektu rozpoczęto od pozyskania sponsorów, którzy wsparli imprezę darowiznami rzeczowymi, potrzebnymi do przeprowadzenia loterii fantowej. Następnie młodzież zaprojektowała i rozwiesiła plakaty informujące społeczność lokalną o planowanym wydarzeniu. Kolejnym działaniem było szczegółowe zaplanowanie imprezy i podział odpowiedzialności. W przygotowania zostali włączeni również rodzice i lokalne instytucje.

15 maja 2016 roku odbył się festyn rodzinny „Graj z rodziną”. Na przygotowanej przez młodzież imprezie można było wziąć udział w wielu atrakcjach, takich jak: zawody sportowe, malowanie twarzy oraz gry i zabawy ruchowe dla dzieci. Wśród dorosłych największym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka, w której można było zakupić najróżniejsze ciasta, upieczone przez rodziców i nauczycieli, oraz spróbować pysznej kawy czy herbaty. Wszyscy również chętnie kupowali losy w loterii fantowej, gdyż każdy los wygrywał. Imprezę zapoczątkowała część artystyczna, poświęcona dzieciństwu i rodzinie. Złożyły się na nią piosenki i wiersze, występy taneczne oraz podziękowania dla rodziców. Część artystyczna została przygotowana i przedstawiona wspólnie z uczniami klas pierwszych gimnazjum. Natomiast chłopcy z klas trzecich przygotowali niespodziankę w postaci pokazu stuntu rowerowego. Wieczorem odbyła się dyskoteka, którą prowadzili absolwenci szkoły. Na koniec spotkania strażacy z OSP w Skrzynicach zorganizowali pokaz fajerwerków, który zakończył festyn.

Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy

„Realizacja inicjatywy dała nam osobistą satysfakcję. Zdobyliśmy wiele umiejętności, które możemy wykorzystać, organizując podobne imprezy w naszych rodzinnych miejscowościach. Zadowolenie i uśmiech na twarzach uczestników festynu upewnił nas w tym, że dobrze wybraliśmy temat inicjatywy.

2. Gimnazjum w Szastarce

Tytuł inicjatywy „Tworzymy ogrody marzeń”

Celem inicjatywy było uświadomienie lokalnej społeczności potrzeby wzajemnego współdziałania na rzecz dobra wspólnego.

Młodzież postanowiła zaangażować społeczność lokalną w stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Szastarki. Po przeprowadzeniu ankiety wśród lokalnej społeczności zdecydowano, że miejsce to znajdować się będzie na niezagospodarowanym jeszcze terenie wokół szkoły. Do współpracy młodzież zaprosiła osoby, które wygrały konkurs na najpiękniejszy ogród.

Przygotowania rozpoczęły się od zaplanowania, co na wybranym miejscu powstanie. Młodzież postanowiła utworzyć skalniak, wokół którego będą znajdować się ławki    do siedzenia. Następnie zaprojektowała i rozwiesiła plakaty promujące inicjatywę.
Wśród mieszkańców Szastarki zorganizowano zbiórkę kamieni i roślin niezbędnych do utworzenia skalnika. Kolejnym działaniem było usypanie ziemi, ułożenie kamieni  i posadzenie roślin.

Dnia 25 maja 2016 roku odbyło się oficjalnie otwarcie miejsca spotkań dla mieszkańców Szastarki. Młodzież zorganizowała zabawy, podczas których zaproszeni rodzice musieli połączyć siły ze swoimi pociechami, aby dobrze wykonać polecone im zadania. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody.

Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Realizacja inicjatywy przekonała nas, że nie jest nie jest niezbędne posiadanie dużej ilości pieniędzy, żeby zrobić coś dobrego w swojej miejscowości. Wystarczy kreatywność i wzajemne współdziałanie, żeby wspólnie osiągnąć sukces”.

3. Gimnazjum w Wilczopolu

Tytuł inicjatywy: „Rodzinny rajd rowerowy”

Celem inicjatywy była promocja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród rodzin zamieszkujących wieś Wilczopole i jej okolice.

Ze względu na porę roku (wiosna) i dużą liczbę osób posiadających rowery młodzież postanowiła zorganizować rodzinny rajd rowerowy. Swoje działania rozpoczęła od podziału zadań i nawiązania współpracy z lokalną strażą pożarną. Poszczególny grupy młodzieży przygotowały: plakaty informacyjne, regulamin rajdu oraz karty zgłoszenia, dyplomy dla uczestników, trasę przejazdu wraz z zadaniami oraz mapy dla każdej rodziny.

Rajd odbył się 15 maja o godzinie 16.00. Do rajdu przystąpiło 11 rodzin, w sumie 30 uczestników – 14 dzieci i 16 rodziców. Każda osoba otrzymała kamizelkę odblaskową. Nad bezpiecznym przejazdem uczestników rajdu czuwała lokalna straż pożarna. Na trasie rajdu zostały rozmieszczone punkty zadaniowe w następujących konkurencjach:
1. W poszukiwaniu tajemniczego jaja,
2. Zmagania sportowe,
3.Test zręcznościowy,
4. Znaki drogowe,
5. Test przyrodniczy.

Zadaniem każdej z rodzin było zdobycie jak największej liczby punktów we wszystkich konkurencjach.
Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku na wspólnym posiłku. Największym zainteresowaniem zmęczonych rowerzystów cieszyły się pieczone kiełbaski.   Po posiłku młodzież realizująca inicjatywę ogłosiła zwycięzców, którzy zdobyli najwięcej punktów w pięciu konkurencjach, rozdała nagrody i dyplomy.

Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Rodzinny rajd rowerowy był dobrym pomysłem, dlatego zamierzamy zorganizować więcej takich rajdów w nowym roku szkolnym”.

4. Gimnazjum w Annopolu

Tytuł inicjatywy: „Wielopokoleniowy rajd rowerowy”

Celem inicjatywy było ukazanie potencjału gminy Annopol – urokliwych miejsc, krajobrazów, przyrody oraz popularyzacja walorów gminy Annopol wśród jej mieszkańców.

Młodzież zaplanowała dwa duże działania, skierowane do społeczności lokalnej:
1. Wielopokoleniowy rajd rowerowy.
2. Pocztówka z mojej gminy.

1. Wielopokoleniowy rajd rowerowy

Przed rozpoczęciem przygotowań młodzież przeprowadziła wywiady z nauczycielami, uczniami i mieszkańcami gminy celem sprawdzenia, czy znajdą się osoby zainteresowane uczestnictwem w wielopokoleniowym rajdzie rowerowym. Było to o tyle istotne, że dotychczas nie organizowano w Annopolu podobnych działań.
Z przeprowadzonych wywiadów wynikało, że większość osób posiada rowery i chętnie weźmie udział w rajdzie.
Przygotowania rozpoczęły się od podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy wszystkich uczestników inicjatywy.
Poszczególne grupy zajęły się:
1. opracowaniem trasy rajdu rowerowego – zaprojektowano mapkę, przygotowano regulamin uczestnictwa i kartę zgłoszeniową, wydrukowano oznakowanie trasy rajdu,
2. przeprowadzeniem promocji inicjatywy – wykonano indywidualne zaproszenia do lokalnych instytucji (grupa promocyjna projektu osobiście odwiedziła wszystkie instytucje), przygotowano i rozwieszono plakaty na słupach ogłoszeniowych, umieszczono ogłoszenia na stronie szkoły, Urzędu Miasta i Gminy Annopol, przekazano również informację o terminie rajdu do parafii,
3. organizacją zabezpieczenia trasy rajdu – poproszono o pomoc straż pożarną, policję i służbę zdrowia,
4. poszukiwaniem lokalnych sponsorów – o wsparcie finansowe i rzeczowe zwrócono się do instytucji, sklepów, osób prywatnych.

Wielopokoleniowy rajd rowerowy odbył się w słoneczny dzień, 22 maja 2016 roku. Wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe z numerami startowymi. Pod eskortą policji i Ochotniczej Straży Pożarnej z Annopola, rowerzyści wyruszyli w drogę na szlaku: Annopol – Jakubowice – Kopiec – Świeciechów, pokonując trasę o długości 22 kilometrów. Swoisty peleton w większości tworzyły całe rodziny, choć nie zabrakło także indywidualnych miłośników rowerowych wypraw. Najmłodszy uczestnik, Antoś, miał niecałe 2 lata, najstarszy liczył 69. W rajdzie wzięło udział ponad 100 osób. W połowie trasy młodzież zorganizowała miejsce na odpoczynek i bliższe poznanie się uczestników rajdu. Miejscem docelowym, do którego dojechali wszyscy rowerzyści, była Stanica nad Wisłą. Młodzież przygotowała tam ognisko i losowanie nagród. Każdy mógł upiec sobie kiełbaskę lub poczęstować się ciastem. Większość produktów spożywczych na ognisko zapewnili pozyskani przez młodzież sponsorzy.

2. Pocztówka z mojej gminy

Podobnie jak przy pierwszym działaniu młodzież najpierw zajęła się diagnozą sytuacji. Przeprowadzony wśród uczniów i mieszkańców Annopola quiz dotyczący rozpoznania miejsc charakterystycznych w gminie oraz nazw funkcjonujących w regionie wyraźnie potwierdził brak wiedzy w tym zakresie. Działanie rozpoczęto od zebrania starych i nowych pocztówek z Annopola. Na podstawie książek, albumów i starych zdjęć, prezentujących gminę, młodzież wyszczególniła miejsca, które według niej zostały pominięte. Następnie wszyscy uczniowie biorący udział w inicjatywie wykonywali zdjęcia, z których zespół informatyczno- projektowy stworzył kolaże i fotoprojekty. Wykonane przez młodzież pocztówki dużego formatu zostały przedstawione mieszkańcom Annopola podczas „Dnia Patronów” i „Dnia Rodziny”.

Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Otrzymaliśmy bardzo dobre opinie od mieszkańców Miasta i Gminy Annopol, wszystkich uczestników rajdu, dyrekcji szkoły, nauczycieli za organizację całej inicjatywy, co świadczy  o tym, że istnieje zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
Uczestnicy zmagań rowerowych domagali się kolejnej imprezy za rok. Padały propozycje następnej trasy rowerowej”.

5. Gimnazjum w Liśniku Dużym

Tytuł inicjatywy: „I Liśnickie Igrzyska Społeczności Lokalnej”

Celem inicjatywy było zachęcenie lokalnej społeczności do aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Młodzież postanowiła zorganizować igrzyska sportowo-zręcznościowe i od razu założyła, że będą one kontynuowane w następnych latach. Działania rozpoczęto od opracowania i przeprowadzenia ankiety na temat konkurencji sportowych, sprawnościowych oraz gier i zabaw, jakie miałyby się odbyć na igrzyskach. Ankietowani przede wszystkim wybrali konkurencje sprawnościowe. Aby dotrzeć do jak największej grupy osób i na bieżąco informować ich o działaniach, założono na Facebooku konto wydarzenia: „I Liśnickie Igrzyska Społeczności Lokalnej”. Poza tym młodzież zaprojektowała i przygotowała plakaty promujące imprezę, które rozwiesiła w szkołach oraz na tablicach ogłoszeń sołtysów. Przygotowano również zaproszenia imienne i listy do sponsorów.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w inicjatywie zostali podzieleni na pięć grup zadaniowych:
I grupa zajmowała się przygotowaniem turnieju piłki nożnej mężczyzn na dużym boisku szkolnym,
II grupa była odpowiedzialna za organizację zawodów w piłce ręcznej dziewcząt na sali gimnastycznej,
III grupa organizowała konkurencje sprawnościowe na małym boisku,
IV grupa przygotowywała plan gry terenowej,
V grupa była odpowiedzialna za stoisko z poczęstunkiem.

Do przeprowadzenia zawodów potrzebne były regulaminy, zgody rodziców na udział w zawodach, karty zgłoszeń i zestaw nagród. Każda grupa indywidualnie zajęła się spisaniem zasad i praw obowiązujących na ich boisku, uwzględniając specyfikę rozgrywek oraz konkurencji. Jako nagrody zakupiono medale, puchary i dyplomy. Najwięcej czasu wymagało przygotowanie gry terenowej. Konieczne było zaangażowanie osób ze społeczności lokalnej, które pomogłyby w wytyczeniu bezpiecznej trasy i odpowiednim jej oznaczeniu. W przygotowanie poczęstunku włączyli się rodzice drugich klas gimnazjalnych, którzy upiekli pyszne ciasta.

Igrzyska odbyły się 22 maja 2016 roku. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od kilku słów o projekcie, powitaniu przybyłych gości i krótkiej przemowie wójta. Wszystkie konkurencje rozpoczęły się zaraz po otwarciu imprezy. W zawodach piłki nożnej mężczyzn zwyciężyła drużyna absolwentów liśnickiej szkoły. W turnieju piłki ręcznej dziewcząt pierwsze miejsce zajęła drużyna „Pierwszoklasistki”, natomiast w konkurencjach dla podstawówek nagrodzono trzy pierwsze miejsca oraz rozdano wyróżnienia. W międzyczasie dla wszystkich uczestników igrzysk przygotowano poczęstunek: ciasto oraz bigos. Ostatnią atrakcją była gra terenowa,w której wygrywał każdy.


Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Dzięki naszej inicjatywie wszyscy uczniowie szkoły, jak i cała społeczność lokalna (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie itd.) miała szansę zintegrowania się i wspólnej, dobrej zabawy. Realizacja projektu dała nam również ogromną satysfakcję i motywację do kontynuacji podjętych działań oraz poszukiwania nowych pomysłów. Na pewno będziemy próbowali zorganizować kolejne igrzyska za rok, ponieważ taka forma spędzania wolnego czasu bardzo spodobała się naszej społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach dołączy do nas jeszcze więcej osób zainteresowanych taką formą rozrywki”.

6. Gimnazjum w Mętowie

Tytuł inicjatywy: „Nasza szkoła wczoraj i dziś”.

Celem inicjatywy było upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia i roli szkoły w Mętowie w rozwoju społeczności lokalnej.

Ze względu na zbliżające się obchody 120-lecia powstania szkoły młodzież uznała, że inicjatywa powinna dotyczyć historii i znaczenia szkoły w społeczności lokalnej. Uczniowie zdecydowali się na stworzenie kalendarza, który zaprezentowałby historię szkoły i pozwolił na jej promocję podczas zbliżających się uroczystości lokalnych. Działania rozpoczęto od przeglądu kroniki szkolnej w poszukiwaniu starych zdjęć oraz przeanalizowania zapisków o historii szkoły. Młodzież zrobiła również aktualne zdjęcia szkoły. Następnie wspólnie zaprojektowano kalendarz, w którym znalazły się zarówno stare, jak i nowe zdjęcia szkoły wraz z ich opisem. Kalendarz został zaprezentowany społeczności lokalnej na festynie z okazji jubileuszu nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum. Podczas uroczystości młodzież przeprowadziła konkurs wiedzy o przeszłości i teraźniejszości szkoły. Nagrodami były kalendarze.


Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Realizacja inicjatywy sprawiła nam ogromną satysfakcję. Zaangażowanie społeczności lokalnej podczas inicjatywy dało nam motywację do dalszych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego”.


7. Publiczne Gimnazjum w Wólce Gościeradowskiej.

Tytuł inicjatywy: „Spotkanie integracyjno-promocyjne Poznajmy się na nowo”

Celem inicjatywy była integracja młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych w gminie Gościeradów oraz zaktywizowanie młodzieży gimnazjalnej do działań na rzecz promocji swojej szkoły.

Pierwszym etapem realizacji inicjatywy było przeprowadzenie wywiadów na temat zintegrowania młodzieży szkolnej w gminie Gościeradów, następnie młodzież podjęła decyzję, że zorganizuje spotkanie integracyjno-promocyjne dla szóstoklasistów z lokalnych szkół podstawowych. W tym celu przygotowano zaproszenia i plakaty promujące spotkanie. Młodzież odwiedziła wszystkie szkoły podstawowe i przekazała każdemu z szóstoklasistów indywidualne zaproszenie oraz rozwiesiła przygotowane plakaty. Kolejnym krokiem było zaplanowanie zawodów i konkursów oraz podział odpowiedzialności podczas przebiegu spotkania. Uczestnicy inicjatywy pozyskali również sponsorów, którzy przekazali artykuły spożywcze, potrzebne do przygotowania poczęstunku.
Spotkanie odbyło się nad stawem w miejscu przeznaczonym na organizację pikników. Po zapoznaniu gości z walorami szkoły młodzież przystąpiła do przeprowadzenia zawodów i konkursów. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Punktem kulminacyjnym spotkania było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.


Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Nauczyliśmy się współpracować i pokonywać trudności. Organizacja imprezy dla młodzieży nie jest już dla nas problemem”.


8. Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi

Tytuł inicjatywy: „Gra terenowa ‘Śladami pamięci’”

Celem inicjatywy było przybliżenie mieszkańcom gminy Mełgiew jej historii w przystępny sposób.

Ze względu na to, że w gminie Mełgiew znajduje się kilka miejsc o znaczeniu historycznym, młodzież postanowiła przygotować grę terenową pt. „Śladami pamięci”. Swoje działania rozpoczęła od przeprowadzenia ankiety na temat znajomości lokalnej historii wśród mieszkańców gminy. Aby dotrzeć do jak największej grupy osób i na bieżąco informować je o bieżących działaniach, realizowanych w ramach inicjatywy, młodzież założyła wydarzenie na Facebooku. Wspólnymi siłami przygotowała plakaty promujące inicjatywę i rozwiesiła je na terenie całej gminy. Dla szczególnych gości przygotowano indywidualne zaproszenia oraz wydrukowano pisma do sponsorów z prośbą o wsparcie. Honorowy patronat nad inicjatywą objął wójt gminy Mełgiew oraz Związek Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy”.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w inicjatywie zostali podzieleni na cztery grupy zadaniowe:
I grupa przygotowywała plan gry terenowej oraz nagrody,
II grupa była odpowiedzialna za wykonanie wszystkich oznaczeń i akcesoriów potrzebnych do przeprowadzenia zadań,
III grupa zajęła się logistyką,
IV grupa miała za zadanie przygotować poczęstunek.

Inauguracja gry terenowej odbyła się 31 maja 2016 roku. Przybyli na nią zaproszeni goście: wójt gminy Mełgiew, przewodniczący Rady Rodziców, kierownik biblioteki publicznej, drużyny wraz z opiekunami z terenu gminy Mełgiew.
Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od przedstawienia założeń inicjatywy, powitania przybyłych gości i uczestników gry oraz krótkiej przemowy wójta. Uczestnicy gry byli podzieleni na zespoły dwuosobowe. Każdy zespół otrzymał zadania do wykonania, umieszczone na specjalnie przygotowanej mapce topograficznej. Po przejściu przeszkolenia wszystkie grupy stały się oddziałami patrolowymi i na całym szlaku musiały posługiwać się hasłem, tak jak robili to członkowie tajnych organizacji w trakcie wojny i okupacji sowieckiej. Hasło brzmiało: „Cześć, pamięć i chwała”, odzew: „Ofiarom obozu”. Zadania, jakie należało wykonać, to: odczytanie szyfrogramów, rozpoznanie miejsc i postaci związanych z historią gminy Mełgwi, musztra, określenie funkcji użytkowych eksponatów znajdujących się w muzeum regionalnym, rzucanie granatem i strzelanie do celu. Po zakończonych rozgrywkach wszyscy uczestnicy udali się na wspólny posiłek. Trzy najlepsze zespoły, które wykazały się umiejętnością współdziałania, podejmowania szybkich decyzji, konkretną wiedzą, odpornością psychiczną oraz kondycją otrzymały nagrody.

Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Realizacja projektu dała nam ogromną satysfakcję i motywację do kontynuacji podjętych działań oraz poszukiwania nowych pomysłów. Na pewno będziemy próbowali zorganizować za rok kolejną grę terenową, ponieważ taka forma spędzania wolnego czasu bardzo spodobała się naszej społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach dołączy do nas jeszcze większa grupa osób zainteresowanych taką formą rozrywki”.

9. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
Tytuł inicjatywy: „Opowieść Galla Anonima’ – podróż do początków państwa polskiego”

Celem inicjatywy było zaangażowanie społeczności lokalnej gminy Jastków w działania związane z jubileuszem chrztu Polski.

Ze względu na to, że rok 2016 jest rokiem jubileuszu chrztu Polski, młodzież z grupy inicjatywnej postanowiła sprawdzić za pomocą wywiadów i ankiet, czy społeczność lokalna jest zainteresowana zwiększeniem swojej wiedzy na temat początków chrześcijańskiej Polski. Okazało się, że większość badanych osób wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym chrztu Polski oraz że nikt inny w gminie nie zaplanował podobnych działań. Młodzież postanowiła więc na początku inicjatywy pozyskać grupę osób  i instytucji, które udzieliłyby jej wsparcia. Do współpracy zaproszono wszystkie szkoły podstawowe w gminie. Dla uczniów tych szkół młodzież zorganizowała konkurs pt. „Opowieść Galla Anonima” – sketchnoting. Następnie część grupy projektowej we współpracy z kołem gospodyń wiejskich i parafią przygotowała widowisko historyczne pt. „‘Opowieść Galla Anonima’ – podróż do początków państwa polskiego”. Widowisko zostało zaprezentowane we wszystkich szkołach gminnych oraz w parafii. Poza tym w każdej szkole powstała wystawa sketchnotingów poświęconych rocznicy chrztu Polski. Na zakończenie inicjatywy młodzież ogłosiła wyniki konkursu. Najlepsza praca została wydrukowana jako kolorowanka i przekazana nauczycielom w każdej ze szkół jako pomoc dydaktyczna.


Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Poza własnym rozwojem i poczuciem satysfakcji z wykonanego zadania inicjatywa pozwoliła nam nawiązać nowe relacje oraz współpracę z nowymi instytucjami. Zauważyliśmy, że realizacja inicjatywy była inspiracją dla innych do podejmowania nowych działań na rzecz naszej społeczności lokalnej. Z naszych doświadczeń postanowiło skorzystać koło gospodyń wiejskich. Jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się zainteresować mieszkańców gminy Jastków historią Polski. Przy tym wszystkim bardzo dobrze się bawiliśmy”.
10. Gimnazjum w Księżomierzu

Tytuł inicjatywy – „Od dziadka do wnuka, czyli księżomierskie przyśpiewki i potrawy”


Celem inicjatywy było wzmocnienie więzi międzypokoleniowych mieszkańców Księżomierza w aspekcie tradycji i zwyczajów lokalnych.

Przed przystąpieniem do działań praktycznych uczestnicy inicjatywy za pomocą ankiet, wywiadów i rozmów z mieszkańcami i uczniami szkoły zdiagnozowali potrzeby społeczności lokalnej. Okazało się, że największą potrzebą, jaką wymieniali uczestnicy badania, było zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów. Do współpracy podczas realizacji inicjatywy młodzież zaprosiła zespół ludowy z Księżomierza i Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie. Publikując regularnie informacje na stronie internetowej szkoły i w gazetkach szkolnych, wieszając plakaty, a także rozgłaszając informacje o inicjatywie ustnie, udało się pozyskać jeszcze 35 uczestników.

Następnie młodzież we współpracy z zespołem ludowym przeprowadziła cykl spotkań wokalnych, na których młodzi uczestnicy poznawali urok przyśpiewek ludowych, a starsze pokolenie – aktualne przeboje. Dzięki współpracy z GOK-iem w Gościeradowie w spotkaniach uczestniczył akompaniator znający zarówno utwory ludowe, jak i współczesny repertuar. Już na pierwszym spotkaniu uczestnicy ustalili repertuar, który postanowili przedstawić na zakończenie inicjatywy. Spotkania cieszyły się bardzo dużą popularnością. Podczas występu finałowego materiał wokalny został nagrany na płyty CD.
Równie dużym zainteresowaniem wśród uczestników inicjatywy cieszyły się warsztaty kulinarne. Młodzież zebrała od osób starszych przepisy tradycyjnej kuchni lokalnej, a od swoich mam – współczesne przepisy kuchni polskiej. Wszystkie potrawy zostały wypróbowane podczas cyklu warsztatów kulinarnych. Wśród uczestników inicjatywy największym zainteresowaniem cieszyły się zapomniane tradycyjne potrawy lokalne. Z zebranych i wypróbowanych przepisów młodzież stworzyła „Przepiśnik”, który dzięki uprzejmości wójta gminy Gościeradów został wydrukowany i był rozdawany podczas podsumowania inicjatywy. Znalazły się w nim takie smakołyki lokalne, jak: pazibroda, kasiarz, lemieszka, zupa prykiel, parowańce, prawdziwy chleb na zakwasie oraz seler à la schabowy, rolada waflowa z ziemniakami, rolada szpinakowa z twarożkiem, roladki schabowe ze szpinakiem, babka cytrynowa i wiele innych.

Wnioski, jakie wyciągnęła młodzież po zakończeniu inicjatywy:

„Podjęta przez nas inicjatywa dała nam wiele satysfakcji. Pokazała, że dziedzictwo kulturowe naszego regionu jest nie tylko bardzo bogate, ale też możliwe do kultywowania w świecie współczesnym. Doceniliśmy urok piosenek i potraw ludowych, a także mogliśmy wymienić się doświadczeniami wokalnymi i kulinarnymi międzypokoleniowo. Każdy z uczestników znalazł swoje miejsce w naszej społeczności, wie, skąd się wywodzi, widzi cel swoich działań i umie odnaleźć się we współczesnym świecie.
Spotkania wokalne pozwoliły nam docenić urok piosenek każdego pokolenia, zaś podczas wspólnego, międzypokoleniowego gotowania mogliśmy spróbować potraw, których nigdy nie jedliśmy, a które dawniej były podstawą lokalnej kuchni, ale niestety zostały zapomniane. Szkoda, gdyż mogliśmy stwierdzić, że dawne potrawy były naprawdę smaczne i nie da się ukryć, bardzo sycące. Kuchnia współczesna o polskich korzeniach także cieszyła się popularnością, wypróbowywaliśmy przepisy, których wcześniej większość z nas nie znała.
Podejrzewamy, że spotkanie podsumowujące projekt to nie ostatnie nasze wspólne, lokalne, międzypokoleniowe przedsięwzięcie”.


Fotoreportaż z warsztatów dla młodzieży

1.  Gimnazjum w Szastarce.
2.  Gimnazjum w Księżomierzu.
3.  Gimnazjum w Annopolu
4.  Gimnazjum w Liśniku Dużym
5.  Gimnazjum w Wólce Gościeradowskiej
6.  Gimnazjum w Piotrkowie
7.  Gimnazjum w Mętowie
8.  Gimnazjum w Jastkowie
9.  Gimnazjum w Mełgwi
10.Gimnazjum w Wilczopole

 

bwd  Zestaw 1/8  fwd


Fotoreportaż z warsztatów wyjazdowych dla liderów

1. Kraśnik 5-6.12.2015
2. Trojaczkowice 11-12.12.2015

bwd  Zestaw 1/38  fwd

Fotoreportaż z warsztatów dla młodziezowych liderów

bwd  Zestaw 1/2  fwd

Fotoreportaż z wizyty studyjnej w Lublinie

bwd  Zestaw 1/8  fwd

Fotoreportaż  - przygotowania do inicjatyw lokalnych i inicjatywy lokalne

bwd  Zestaw 1/5  fwd

Spotkanie podsumowujące inicjatywy lokalne

1. 13.06.2016 w Lublinie
2. 14.06.2016 w Księżomierzu

bwd  Zestaw 1/12  fwd


 Bibliografia

Jak diagnozować środowisko lokalne - pdf icon
Harmonogram inicjatywy                    - pdf icon
Kosztorys                                           - pdf icon
Inicjatywa lokalna - pytania                - pdf icon


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich