Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11074636

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Bądź aktywny - zmieniaj swoją małą ojczyznę.

Od 01.12.2019 rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem zadania jest wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 120 młodzieży i 16 nauczycieli na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie - 01.12.2019 - 31.07.2020.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

1. Działania promocyjne i nabór uczestników.

2. Szkolenie dla nauczycieli.

3. Dzień społecznosci lokalnej w 8 szkołach.

4. Wizyty studyjne dla młodzieży w organizacjach pozarządowych z Lublina.

5. Diagnoza środowiska lokalnego - warsztaty.

6. Przygotowanie i realizacja inicjatyw lokalnych przez młodzież z 8 szkół.

7. Wydanie publikacji Inicjatywa lokalna - skuteczne działanie.

8. Konferencja podsumowująca projekt.

9. Wydanie publikacji Inicjatywa lokalna - skuteczne działanie.

Grupą docelową projektu będzie 120 młodzieży z małych miejscowości województwa lubelskiego. Wiek uczestników 12-19 lat. Młodzież pochodzić będzie z 8 szkół, które zadeklarują uczestnictwo w projekcie. Gerupą pośrednią będzie 8 szkół, społeczności lokalne, osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.

Ze względu na covid 19 realizacja projektu zostanie przedłużona do 30.11.2020.

 

Formularz zgószeniowy do projektu: wordico