Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11509170

O Fundacji

 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS powstała w 1991 roku.

Misją Fundacji jest dobroczynność na rzecz osób fizycznych i instytucji poprzez działania kulturalne i oświatę.

 

Władze fundacji.
Prezes - mgr Małgorzata Zmysłowska
Członek zarzadu - mgr Jan Kamiński
Członek zarządu - mgr Wiesław Bodo

Kadra szkoleniowa - 5 stałych trenerów posiadających doświadczenie w zakresie aktywności obywatelskiej młodzieży i seniorów.

10 stałych wolontariuszy.Pierwszy projekt został zrealizowany w Azerbejdżanie w ramach programu RITA i dotyczył pomocy dzieciom uchodźców. Następne działania fundacja kierowała do dzieci ulicy w Odessie na Ukrainie. Od 2005 roku zajmowaliśmy się realizacją projektów skierowanych do nauczycieli, liderów ngo oraz pośrednio do dzieci i młodzieży w zakresie tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. W zakresie tolerancji przeszkoliliśmy 300 nauczycieli i liderów ngo we wszystkich powiatach województwa lubelskiego. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji szkoliliśmy również we wszystkich powiatach województwa lubelskiego i przeszkolonych zostało również 300 nauczycieli i liderów ngo. Poza tym wydaliśmy 3 publikacje (w sumie 1800 sztuk), które zawierały gotowe konspekty zajęć dotyczących tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji, materiały edukacyjne, podstawowe dokumenty i literaturę tematu. Wydaliśmy również 1000 plakatów antydyskryminacyjnych zaprojektowanych przez dzieci i młodzież. Na temat tolerancji szkoliliśmy także na Ukrainie i w Mołdowie. W ramach programu " Pomoc Zagraniczna 2007" MSZ przeszkoliliśmy 150 nauczycieli na Ukrainie i wydaliśmy publikację (300 sztuk) w języku ukraińskim z konspektami zajęć i materiałami edukacyjnymi. W Mołdowie w ramach programu RITA 2009 przeszkoliliśmy w zakresie tolerancji 20 młodych liderów ngo, którzy zrealizowali 4 projekty lokalne oraz wydaliśmy publikację w języku rosyjskim (300 sztuk) o zrealizowanych projektach wraz z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi realizacji projektów w zakresie tolerancji. Realizowaliśmy również projekt unijny EFS 1.5 (2006r.), skierowany do 60 pracowników socjalnych z Lublina w zakresie pomocy osobom wykluczonym społecznie i wydaliśmy na ten temat publikację naukową (500 sztuk). Nasi trenerzy uczestniczyli jako eksperci w międzynarodowym projekcie SOCRATES GRUNDVIG 2 dotyczącym kształcenia imigrantów w społeczeństwie wielokulturowym (2005r.). Szkoliliśmy również młodych wolontariuszy (30 osób) w zakresie pomocy osobom starszym, w ramach programu MPiPS 2008r. oraz wydaliśmy publikację z materiałami edukacyjnymi (500 sztuk). Prowadziliśmy również szkolenia dla nauczycieli w zakresie arteterapii. 60 osób zostało przeszkolonych w ramach programu MKiDZN. Nasza organizacja brała też udział w projekcie realizowanym przez PAH pt. GREAT: Global Rights,European Acting Together dotyczącym międzynarodowej współpracy rozwojowej z perspektywy praw człowieka, 2009 - 2010. Była to ogólnopolska kampania społeczna. W 2012 zrealizowaliśmy projekt z funduszy szwajcarskich FOP dotyczący edukacji obywatelskiej młodzieży pt. "Aktywna młodzież na rzecz społeczności lokalnych" , w którym uczestniczyło 10 szkół z woj. lubelskiego. Poza tym w 2012 przeprowadziliśmy 2 projekty na Ukrainie dotyczące edukacji obywatelskiej pt. " Aktywny lider NGO- aktywny obywatel na Krymie" i "Młodzi, aktywni w działaniu" w obwodzie wołyńskim w ramach programu MSZ "Wsparcie Demokracji 2012". W 2013 zrealizowaliśmy projekt z funduszy szwajcarskich "Aktywny samorząd uczniowski". W projekcie uczestniczyło 10 szkół z woj. lubelskiego. Byliśmy partnerem w projekcie "Samorząd uczniowski na plus." również w ramach funduszy szwajcarskich FOP. W projekcie uczestniczyło 8 szkół z woj. lubelskiego. W 2014 przeprowadziliśmy projekt "Wolontariusz z doświadczeniem w ramach ASOS. W projekcie uczestniczyło 60 seniorów z terenu miasta Lublina. W ciągu 2015 i 2016 roku realizowaliśmy na terenie województwa lubelskiego projekt „ Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej”. W projekcie wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych i 40 młodzieżowych liderów.

 

Nasza organizacja należy do Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz do Grupy Zagranica.


 

Dokumenty finansowe fundacji\

 

 Typ sprawozdania Rok2009 Rok2010 Rok2011 Rok2012 Rok2013 Rok2014 Rok2015 Rok2016

Sprawozdanie roczne zarządu

pdf icon pdf icon pdf icon    pdf icon  pdf icon  pdf icon  pdf icon

Rachunek wyników

  pdf icon pdf icon pdf icon        

 Bilans

  pdf icon pdf icon pdf icon        
Typ sprawozdania Rok2017 Rok2018  Rok2019          

Sprawozdanie roczne zarządu

pdf icon pdf icon  pdf icon          

 


  Statut fundacji ARTOS - pdf icon