Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11223336

   Clipboard01                    ecorys logo                      04. Logo MEWA

 

Głównym celem zadania było wzmocnienie aktywności i rozwój postaw obywatelskich młodzieży w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.01.2013 -31.12.2013.
Projekt zakładał:

→ przeszkolenie 20 nauczycieli w zakresie opieki nad samorządami uczniowskimi oraz zapoznanie
    z przykładami „dobrych praktyk” szkół niemieckich (01.02 – 31.03.2013);
→ przeszkolenie 150 młodych osób (13-18 lat) w zakresie aktywnego uczestnictwa w samorządzie 
    uczniowskim (01.02 – 30.06.2013);
→ wydanie dwu publikacji dla młodzieży i nauczycieli (01. 07 – 31.08.2013);
→ zrealizowanie 10 projektów lokalnych przez samorządy uczniowskie (01.09 – 30.11.2013);
→ przeprowadzenie konferencji podsumowującej, na której młodzież przedstawi efekty zrealizowanych projektów (grudzień 2013).

Trwałym efektem projektu zostało wypracowanie programu edukacyjnego dotyczącego rozwoju samorządności uczniowskiej przekazywanego młodzieży w atrakcyjny dla niej sposób.
Projekt był realizowany w 10 szkołach z małych miejscowości województwa lubelskiego, wybranych na podstawie kart zgłoszeniowych złożonych przez szkoły zainteresowane wzięciem w nim udziału. Dla nauczycieli zostały przeprowadzone szkolenie wyjazdowe, które prowadzone były wspólnie z partnerem niemieckim (01.02 – 31.03.2013). Następnie w każdej szkole odbywały się pięciodniowe warsztaty dla młodzieży zaangażowanej w samorządach uczniowskich (01.02 – 30.06.2013. Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w samorządzie uczniowskim. Podczas wakacji  wydano 2 publikacje dotyczące samorządów uczniowskich (01. 07 – 31.08.2013). W roku szkolnym 2013/2014 młodzież, która uczestniczyła w warsztatach przeprowadziła swój mały projekt na rzecz społeczności szkolnej (01.09 – 30.11.2013). Opiekunami grup byli przeszkoleni nauczyciele. Do realizacji projektów grup zakupiono potrzebne materiały w wysokości 1000 zł. Poza tym każda grupa podczas przygotowywania projektu otrzymała pomoc doradcy w ilości 10-ciu godzin. Po zrealizowaniu projektów zostały one przedstawione przez młodzież na konferencji podsumowującej, następnie zostały one zaprezentowane w szkołach.
Po zakończeniu projektu fundacja będzie kontynuowała działania wspierające samorządy uczniowskie w szkołach uczestniczących w projekcie do końca roku 2014.

Szkoły uczestniczące w projekcie.

1.   Zespół Szkół w Izbicy
2.   Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
3.   Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej
4.   Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
5.   Zespół Szkół w Krzemieniu
6.   Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Łukowie
7.   Zespół Szkół w Mętowie
8.   Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Komarówce Podlaskiej
9.   Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu
10. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie


Fotoreportaż z przebiegu szkoleń dla młodzierzy

bwd  Zestaw 1/20  fwd

  Fotoreportaż z przebiegu szkoleń dla nauczycieli

bwd  Zestaw 1/5  fwd


 Fotoreportaż - konferencja podsumowjąca projekt

bwd  Zestaw 1/12  fwd