Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11223484

asos logo ai 01male

 

Aktywni seniorzy działają lokalnie.

Projekt "Aktywni seniorzy działają lokalnie." skierowany jest do seniorów z Lublina. Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich

30 osób 60+ na rzecz społeczności lokalnej z terenu Lublina w okresie 01.04.2020 -31.12.2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Działania promocyjne i nabór uczestników.

2. Warsztaty zwiększające ogólne kompetencje i motywacje.

3.Wyjazd integracyjny.

4,Warsztaty Aktywny senior.

5. Wspólna inicjatywa "Powitanie lata"

6. Wizyty studyjne - 2 w Lublinie i 2 wyjazdowe.

7.Powstanie Senioralnej Grupy Działania i realizacja 3 inicjatyw lokalnych.8. Powstanie senioralnej kawiarenki obywatelskiej.

7. Publikacja Aktywni seniorzy działają lokalnie. - 300 sztuk.

8.Konferencja podsumowująca projekt - 70 osób.

Grupą docelową projektu będzie 30 osób starszych 60+ z terenu Lublina.Grupą pośrednią
będzie społeczność lokalna dla której realizowane będą inicjatywy lokalne oraz osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.

 

Raport z realizacji projektu: pdf icon

____________________________________________________________________________________________

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.