Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11508838

asos logo ai 01


Klub aktywnego seniora.

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej 30 osób 60+
z terenu miasta Lublina w okresie 01.03.2017 do 31.12.2017.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

1. Działania promocyjne i nabór uczestników.
2. Zajęcia usprawniające - sprawność fizyczna.
3.zajęcia usprawniające - sprawność umysłowa.
3.Zajęcia dotyczące zdrowego stylu odżywiania.
4. Zajęcia zwiększające zaangażowanie społeczne.
5. Prowadzenie klubu aktywnego seniora.
6.Organizacja spotkania podsumowującego projekt.

W projekcie weźmie udział 30 osób 60+ z Lublina. Pośrednią grupą odbiorców będą mieszkańcy DPS- u
i seniorzy uczestniczący w inicjatywach.Po zakończeniu projektu będzie działać klub aktywnego seniora przy DPS,
który jest partnerem projektu .


Fotoreportaże z realizacji projektu

 

Piknik integracyjny - Powitanie lata

bwd  Zestaw 1/2  fwd

Wizyta studyjna - Kraina Rumianku

bwd  Zestaw 1/5  fwd

Zajęcia usprawniające sprawnośc fizyczną

bwd  Zestaw 1/7  fwd


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.