Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11508792

asos logo ai 01


Senioralne SPA

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt "Senioralne SPA jest odpowiedzią na narastającą potrzebę zapewnienia seniorom
wsparcia w jak najdłuższym podtrzymywaniu samodzielności.
Głównym celem zadania jest wsparcie 30 osób 60+ w zaspokojeniu specyficznych potrzeb podeszłego wieku na
terenie miasta Lublina w okresie 01.06.2018 do 31.12.2018.
W celu osiągnięcia zakładanego zadania zostaną podjęte następujące działania:
1. Działania promocyjne i nabór uczestników - utworzenie zakładki.
2. Wyjazd integracyjny dla 30 uczestników.
3. Senioralne SPA – czyli warsztaty dotyczące pięciu sfer funkcjonowania osób starszych.
4. Zawiązanie 2 grup samopomocowych.
5.Realizacja spotkania podsumowującego projekt - 60 osób.
W projekcie weźmie udział 30 osób 60 + z Lublina.
Pośrednią grupą odbiorców będą, osoby które uczestniczyć będą w inicjatywach lokalnych
realizowanych przez uczestników projektu.
Po zakończeniu projektu będą kontynuować wsparcie dwie grupy samopomocowe.


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.