Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11223481

asos logo ai 01


Wolontariat przyjazny seniorom.


1. Działania promocyjne i nabór uczestników. 1-30.06.2016  Zostaną przygotowane i wywieszone plakaty na terenie Lublina
    w miejscach  odwiedzanych przez osoby starsze. Zostanie przygotowana zakładka dotycząca projektu na stronie fundacji.

2. Akademia doświadczonego wolontariusza - szkolenia. 01-30.09.2016 Szkolenie przeprowadzone zostanie w 2 cyklach
    po 3 dni każdy.

3. Akademia doświadczonego wolontariusza - warsztaty specjalistyczne. 15.08 – 30.09.2016. W ramach projektu
   przeprowadzonych zostanie 8 warsztatów specjalistycznych. Każdy uczestnik może wziąć udział w min.2 warsztatach.

4. Powitanie lata 15.06 – 15.07.2016 - Uczestnikami wydarzenia będą: uczestnicy projektu, mieszkańcy DPS, seniorzy ze
   środowiska lokalnego oraz zaproszeni goście, delegacje z zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej (DPS, ŚDS, ),
   przedstawiciele lokalnych władz i mediów.

5. Publikacja Wolontariusz - senior w domach pomocy społecznej. 15-07-2016 - 31-08-2016. Wydanie publikacji Wolontariusz
    - senior w domach pomocy społecznej, Ilość 300 sztuk.

6. Kawiarenka wolontariusza. Kawiarenka wolontariusza będzie miała na celu wspieranie i integrację wolontariuszy, udzielanie
    porad związanych z pracą wolontarystyczną, dalsze poszerzenie wiedzy.

7. Akcje wolontarystyczne. 01-10-2016 -30-11-2016
    Wolontariusze zostaną podzieleni na 3 grupy zadaniowe. Każda grupa przygotuje swoją akcję skierowaną do mieszkańców
    DPS np. może to być wspólne wyjście, spotkanie na jakiś temat, zajęcia artystyczne (śpiew, plastyczne, fotograficzne)

8.Wolontariat indywidualny. 01.10 -31.12.2016 Oprócz wspólnych spotkań z mieszkańcami DPS wolontariusze będą mieli
   możliwość podjąć indywidualny wolontariat, czyli zdecydować się na spotkania z wybranym mieszkańcem DPS.

9. Wspólne wyjścia wolontariuszy z mieszkańcami DPS. 01.08.2016 – 31.12.2016. Przeszkoleni wolontariusze będą mieli
   dodatkową możliwość integracji z mieszkańcami DPS poprzez wspólne wyjścia.

10.Spotkanie podsumowujące projekt. 01.12 -31.12.2016. Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzone spotkanie
   podsumowujące projekt w Lublinie. Na spotkanie zostaną zaproszeni goście, a szczególnie osoby 60+.


Reportaż z powitania lata

 

bwd  Zestaw 1/5  fwd


Reportaż z przebiegu projektu

bwd  Zestaw 1/2  fwd

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.