Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11509237

 Strona projektu
"Samorząd uczniowski - działamy wspólnie"


 
Samorząd uczniowski jest jednym z najważniejszych form pozalekcyjnej edukacji obywatelskiej. Pozwala na promowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich oraz umożliwia im pełne wykorzystanie praw gwarantowanych ustawą o systemie oświaty. Jest jedną z najlepszych form pokazywania młodym ludziom, na czym polega demokracja.
 
Projekt "Samorząd uczniowski-działamy wspólnie." skierowany jest do młodzieży i nauczycieli z małych miejscowości województwa lubelskiego.Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 młodzieży i 20 nauczycieli w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.08.2021 -31.07.2022.
 
Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad samorządem uczniowskim wśród 20 nauczycieli woj. lubelskiego,
    pracujących z młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez realizację szkolenia wyjazdowego i spotkań
    diagnozujących sytuacje samorządów uczniowskich.
2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego uczestnictwa w samorządzie uczniowskim wśród
   150 młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego, poprzez realizację warsztatów dla
    młodzieży, spotkań doradczych z samorządami uczniowskimi, konkursu na plakat i filmik promujący
    samorząd uczniowski.
3. Uzyskanie większej ilości inicjatyw podejmowanych przez samorządy uczniowskie na rzecz społeczności szkolnej,
    poprzez realizację 10 inicjatyw i dni samorządu uczniowskiego w 10 szkołach na terenie woj. lubelskiego.
4. Wzrost informacji na temat działań rozwijających aktywność obywatelską młodzieży w zakresie samorządności
    uczniowskiej, poprzez wydanie publikacji.
5. Zwiększenie poinformowania społecznego dotyczącego aktywności obywatelskiej młodzieży w zakresie samorządności
    uczniowskiej, poprzez utworzenie zakładki na stronie internetowej i zorganizowanie konferencji.
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
1.   Promocja projektu - powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji,
2.   Rekrutacja - 150 uczniów i 20 nauczycieli z 10 szkół z małych miejscowości woj. lubelskiego.
3.   Spotkania diagnozujące sytuacje samorządów uczniowskich w 10 szkołach uczestniczących w projekcie -
      po 5 godzin w każdej szkole. Powstanie raport z diagnozy, który zostanie przedstawiony nauczycielom
      podczas szkolenia.
4.   Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli – dla 20 osób,
5.   Spotkania doradcze z samorządami uczniowskimi - w 10 szkołach uczestniczących w projekcie. Zostanie opracowany
      plan rozwoju dla 10 samorządów uczniowskich.
6.   Warsztaty dla młodzieży - dla 150 uczniów,po 3 dni w 10 szkołach.
7.   Realizacja przez młodzież inicjatyw - 10 inicjatyw skierowanych do społeczności szkolnych, realizowanych
      przez młodzież.
8.   Konkurs na plakaty i filmiki dotyczące promocji samorządu uczniowskiego -skierowany do młodzieży
      w wybranych szkołach.
9.   Dzień samorządu uczniowskiego - w 10 szkołach organizowany przez młodzież.
10. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież kampanie społeczne. - dla 100 osób.
11. Publikacja " Samorząd uczniowski-działamy wspólnie.." w ilości 300 sztuk.
 
Grupą docelową projektu będzie 150 młodzieży w wieku 11-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
oraz 20 nauczycieli z 10 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą pośrednią będą społeczności szkolne, osoby,
które zapoznają się z publikacją i stroną internetową i plakatami oraz filmikami nagrodzonymi na konkursie.

DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO – CO MOŻEMY ZROBIĆ - wordico


Zgłoszenie uczestnictwa szkoły do projektu Samorząd uczniowski-działamy wspólnie. - wordico


Plakat projektu
 
Artos Samorząd uczniowski działamy wspólnie full

 Warszaty / doradztwo dla młodzierzy 
 
bwd  Zestaw 1/16  fwd

 Ankiety
 
Ankieta dla nauczycieli: wordico
Ankieta dla uczniów: wordico
 
 
 Warszaty dla nauczycieli
 
bwd  Zestaw 1/2  fwd
 
 Podsumowanie projektu
 
bwd  Zestaw 1/5  fwd
 
___________________________________________________________________________________________________
                                                                 Podsumowanie projektu - inicjatywy
 • Samorząd Uczniowski - Liśnik Duży  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Wohyń  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski  - Trawniki  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Mniszek  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Szastarka  pdf icon  
 • Samorząd Uczniowski - Mełgiew  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski -  Lubartów  video play icon 11398 
 • Samorząd Uczniowski - Księżomierz  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Skorczyce  pdf icon
 • Samorzą Uczniowski - Krzemień  video play icon 11398
  ___________________________________________________________________________
                                                                        Plakaty i filmiki                                  
  bwd  Zestaw 1/2  fwd


 • Filmik   video play icon 11398
  _____________________________________________________________________________________________
                                    Podsumowanie projektu - Dzień Samorządu Uczniowskiego
  bwd  Zestaw 1/3  fwd