Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11508930

 

                            

    1460x616  logo proj 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021 - 2025

 

Razem bezpieczniej.

Projekt "Razem bezpieczniej" realizowany w Lublinie jest odpowiedzią na narastającą potrzebę zapewnienia seniorom wsparcia w jak najdłuższym podtrzymywaniu samodzielności i bezpiecznym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Głównym celem zadania jest wsparcie 30 osób 60+ w
zaspokojeniu specyficznych potrzeb podeszłego wieku - samodzielności i poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta Lublina w okresie 01.09.2022 do 31.12.2022.

W celu osiągnięcia zakładanego zadania zostaną podjęte następujące działania:

1. Działania promocyjne i nabór uczestników - utworzenie zakładki.
2. Wyjazd integracyjny dla 30 uczestników.
3. Senioralne strefy bezpieczeństwa – czyli warsztaty dotyczące dwu sfer funkcjonowania osób starszych.
4.Zawiązanie 2 grup samopomocowych.
5.Realizacja spotkania podsumowującego projekt - 60 osób.

W projekcie weźmie udział 30 osób 60 + z Lublina.
Pośrednią grupą odbiorców będą, osoby które uczestniczyć będą w kampanii społecznej realizowanej przez uczestników projektu oraz w spotkaniu podsumowującym i osoby, które przeczytają i zapoznają się z założeniami projektu na stronie fundacji. Po zakończeniu projektu będą działać dwie grupy
samopomocowe.

___________________________________________________________________________________________

Wyjazd integracyjny

bwd  Zestaw 1/3  fwd

___________________________________________________________________________________________

Warsztaty

bwd  Zestaw 1/2  fwd

__________________________________________________________________________________________

Kampania - Bezpieczny senior

__________________________________________________________________________________________

Podsumowanie projektu

bwd  Zestaw 1/2  fwd

__________________________________________________________________________________________