Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

Szukaj na stronie

Odwiedzin:

11509221

 

                            

    1460x616  logo proj 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021 - 2025

 

Razem bezpieczniej.

Projekt "Razem bezpieczniej" realizowany w Lublinie jest odpowiedzią na narastającą potrzebę zapewnienia seniorom wsparcia w jak najdłuższym podtrzymywaniu samodzielności i bezpiecznym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Głównym celem zadania jest wsparcie 30 osób 60+ w
zaspokojeniu specyficznych potrzeb podeszłego wieku - samodzielności i poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta Lublina w okresie 01.09.2022 do 31.12.2022.

W celu osiągnięcia zakładanego zadania zostaną podjęte następujące działania:

1. Działania promocyjne i nabór uczestników - utworzenie zakładki.
2. Wyjazd integracyjny dla 30 uczestników.
3. Senioralne strefy bezpieczeństwa – czyli warsztaty dotyczące dwu sfer funkcjonowania osób starszych.
4.Zawiązanie 2 grup samopomocowych.
5.Realizacja spotkania podsumowującego projekt - 60 osób.

W projekcie weźmie udział 30 osób 60 + z Lublina.
Pośrednią grupą odbiorców będą, osoby które uczestniczyć będą w kampanii społecznej realizowanej przez uczestników projektu oraz w spotkaniu podsumowującym i osoby, które przeczytają i zapoznają się z założeniami projektu na stronie fundacji. Po zakończeniu projektu będą działać dwie grupy
samopomocowe.

___________________________________________________________________________________________

Wyjazd integracyjny

bwd  Zestaw 1/3  fwd

___________________________________________________________________________________________

Warsztaty

bwd  Zestaw 1/2  fwd

__________________________________________________________________________________________

Kampania - Bezpieczny senior

__________________________________________________________________________________________

Podsumowanie projektu

bwd  Zestaw 1/2  fwd

__________________________________________________________________________________________

 

PL Wspfinansowane przez Uni Europejsk POS

 

Nowe perspektywy - nowe możliwości.


Rozpoczęliśmy realizację projektu pt. Nowe perspektywy - nowe możliwości w ramach Programu Erasmus +
KA122-ADU - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji
dorosłych w czasie 31.12.2021 - 1.10.2022.

Cele projektu:
1.Rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim kadry i wolontariuszy Fundacji w celu nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz czerpania z dobrych praktyk zagranicznych instytucji.
2.Poznanie sposobów prowadzenia niezawodowej edukacji dorosłych i rozwój umiejętności pozyskiwania finansów na realizacji projektów edukacyjnych.

________________________________________________________________________________________________________

 Fotorepoertaż z relizacji projektów 

Mobilność 1 – Dublin. 4.04 – 8.04.2022
Kurs języka angielskiego w Dublinie. W mobilności wzięło udział 10 osób.

Mobilność 2 – Nikozja. 27.06 -1.07.2022
Obserwacja pracy. W mobilności wzięło udział 10 osób.

bwd  Zestaw 1/8  fwd

 

 

Active citizens fund

 


 

Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny

Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 młodzieży i 20 nauczycieli na rzecz pielęgnowania lokalnej tradycji małej ojczyzny na terenie województwa lubelskiego w okresie 01.02.2021 - 31.03.2022.

 Projekt zakłada:
• przeszkolenie 20 nauczycieli do pełnienia roli opiekuna młodzieżowych grup aktywności lokalnej (kwiecień - czerwiec 2021);
• ogłoszenie konkursu dla nauczycieli na scenariusze zajęć dotyczących pielęgnowania tradycji i zwyczajów małej ojczyzny (kwiecień - czerwiec 2021);
• przygotowanie i zmotywowanie 150 młodzieży do realizacji inicjatywy lokalnej (czerwiec - październik 2021);
• wydanie publikacji "Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny" (lipiec-sierpień 2021);
• ogłoszenie konkursu dla młodzieży na zdjęcia i filmiki promujące małą ojczyznę (czerwiec - listopad 2021);
• realizacja inicjatyw lokalnych dotyczących pielęgnacji tradycji swojej małej ojczyzny przez 10 grup młodzieżowych (wrzesień- grudzień 2021);
• Dzień małej ojczyzny w 10 szkołach uczestniczących w projekcie (styczeń - luty 2022);
• przeprowadzenie konferencji promującej zrealizowane przez młodzież inicjatywy lokalne (marzec 2021).

 Projekt będzie realizowany w małych miejscowościach województwa lubelskiego. Komisja rekrutacyjna wybierze 10 szkół podstawowych i ponadpodstawowych na podstawie przygotowanej karty zgłoszeniowej. Głównym kryterium będzie pochodzenie szkoły z małej miejscowości i zaangażowanie w projekt 2 nauczycieli oraz grupy 15 uczniów w wieku 11 – 19 lat.
Po zakończeniu projektu fundacja będzie kontynuowała działania młodzieży w ramach inicjatyw lokalnych w szkołach uczestniczących w projekcie.

 

Realizacja projektu: 01.02 2021 do 31.03.2022.
Zgłoszenia można dokonać mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
i telefonicznie pod numerem: 788 619 085.

Karta zgłoszenia do projektu:  wordico

___________________________________________________________________________________________________

Realizacja projektu:

Plakaty

Artos plakat  Artos rollup 

 

 Szkoły uczestniczące w projekcie:

1.  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi.

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

3.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.

4.  Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy.

5.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce.

6.  Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach.

7.  Zespół Szkół w Krzemieniu.

8.  II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie.

9.  Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu.

10. Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Trawnikach.

 __________________________________________________________________________________________

Przykłady inicjatyw - pdf icon

__________________________________________________________________________________________

Regulamin konkursu dla uczniów promujący małą ojczyznę - pdf icon

 __________________________________________________________________________________________

Fotoreportaż ze szkolenia dla nauczycieli

bwd  Zestaw 1/2  fwd

__________________________________________________________________________________________

Fotoreportaż z warsztatów i doradztwa dla młodzieży

bwd  Zestaw 1/10  fwd

______________________________________________________________________________

                                              Dzień małej ojczyzny 

bwd  Zestaw 1/6  fwd

________________________________________________________________________________________

"Mała Ojczyzna" Literatura - pdf icon

Informacje o projekcie - pdf icon

Przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego - pdf icon

 Zaplanuj inicjatywę lokalną - pdf icon

__________________________________________________________________________________________

                                                   Zrealizowane incjatywy lokalne

 • Zespół Szkół w Krzemieniu pdf icon
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym pdf icon
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce pdf icon
 • Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach  video play icon 11398
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi pdf icon
 • Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy  video play icon 11398
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowiepdf icon
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszkupdf icon
 • Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu  pdf icon
 • Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Trawnikach  video play icon 11398

________________________________________________________________________________________

Inicjatywy  - materiały wideo zrealizowane przez młodzież

 • Krzemień - Jak się żyło w krzemieńskiej chacie - video play icon 11398
 • Tosia Krawiec - mydełka - video play icon 11398
 • Sandra Tomczak - mural - video play icon 11398
 • Asia Reoń - wianki - video play icon 11398
 • Hania Denisiuk - herbatki - video play icon 11398
 • Karina Wiśniewska - kosmetyczka - video play icon 11398
 • Julka Dołęgowska - zioła w kuchni - video play icon 11398
 • Ola Samczuk - wystawa - video play icon 11398
 • Martyna Oleksiska - zioła - video play icon 11398

________________________________________________________________________________________

                           Konkurs dla młodzieży na zdjęcia i filmiki promujące małą Ojczyznę

________________________________________________________________________________________

                                           Podsumowanie projektu

bwd  Zestaw 1/3  fwd

________________________________________________________________________________________

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele

– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 Strona projektu
"Samorząd uczniowski - działamy wspólnie"


 
Samorząd uczniowski jest jednym z najważniejszych form pozalekcyjnej edukacji obywatelskiej. Pozwala na promowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich oraz umożliwia im pełne wykorzystanie praw gwarantowanych ustawą o systemie oświaty. Jest jedną z najlepszych form pokazywania młodym ludziom, na czym polega demokracja.
 
Projekt "Samorząd uczniowski-działamy wspólnie." skierowany jest do młodzieży i nauczycieli z małych miejscowości województwa lubelskiego.Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich 150 młodzieży i 20 nauczycieli w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.08.2021 -31.07.2022.
 
Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad samorządem uczniowskim wśród 20 nauczycieli woj. lubelskiego,
    pracujących z młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez realizację szkolenia wyjazdowego i spotkań
    diagnozujących sytuacje samorządów uczniowskich.
2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego uczestnictwa w samorządzie uczniowskim wśród
   150 młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego, poprzez realizację warsztatów dla
    młodzieży, spotkań doradczych z samorządami uczniowskimi, konkursu na plakat i filmik promujący
    samorząd uczniowski.
3. Uzyskanie większej ilości inicjatyw podejmowanych przez samorządy uczniowskie na rzecz społeczności szkolnej,
    poprzez realizację 10 inicjatyw i dni samorządu uczniowskiego w 10 szkołach na terenie woj. lubelskiego.
4. Wzrost informacji na temat działań rozwijających aktywność obywatelską młodzieży w zakresie samorządności
    uczniowskiej, poprzez wydanie publikacji.
5. Zwiększenie poinformowania społecznego dotyczącego aktywności obywatelskiej młodzieży w zakresie samorządności
    uczniowskiej, poprzez utworzenie zakładki na stronie internetowej i zorganizowanie konferencji.
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
1.   Promocja projektu - powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji,
2.   Rekrutacja - 150 uczniów i 20 nauczycieli z 10 szkół z małych miejscowości woj. lubelskiego.
3.   Spotkania diagnozujące sytuacje samorządów uczniowskich w 10 szkołach uczestniczących w projekcie -
      po 5 godzin w każdej szkole. Powstanie raport z diagnozy, który zostanie przedstawiony nauczycielom
      podczas szkolenia.
4.   Szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli – dla 20 osób,
5.   Spotkania doradcze z samorządami uczniowskimi - w 10 szkołach uczestniczących w projekcie. Zostanie opracowany
      plan rozwoju dla 10 samorządów uczniowskich.
6.   Warsztaty dla młodzieży - dla 150 uczniów,po 3 dni w 10 szkołach.
7.   Realizacja przez młodzież inicjatyw - 10 inicjatyw skierowanych do społeczności szkolnych, realizowanych
      przez młodzież.
8.   Konkurs na plakaty i filmiki dotyczące promocji samorządu uczniowskiego -skierowany do młodzieży
      w wybranych szkołach.
9.   Dzień samorządu uczniowskiego - w 10 szkołach organizowany przez młodzież.
10. Konferencja promująca zrealizowane przez młodzież kampanie społeczne. - dla 100 osób.
11. Publikacja " Samorząd uczniowski-działamy wspólnie.." w ilości 300 sztuk.
 
Grupą docelową projektu będzie 150 młodzieży w wieku 11-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
oraz 20 nauczycieli z 10 szkół na terenie woj. lubelskiego. Grupą pośrednią będą społeczności szkolne, osoby,
które zapoznają się z publikacją i stroną internetową i plakatami oraz filmikami nagrodzonymi na konkursie.

DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO – CO MOŻEMY ZROBIĆ - wordico


Zgłoszenie uczestnictwa szkoły do projektu Samorząd uczniowski-działamy wspólnie. - wordico


Plakat projektu
 
Artos Samorząd uczniowski działamy wspólnie full

 Warszaty / doradztwo dla młodzierzy 
 
bwd  Zestaw 1/16  fwd

 Ankiety
 
Ankieta dla nauczycieli: wordico
Ankieta dla uczniów: wordico
 
 
 Warszaty dla nauczycieli
 
bwd  Zestaw 1/2  fwd
 
 Podsumowanie projektu
 
bwd  Zestaw 1/5  fwd
 
___________________________________________________________________________________________________
                                                                 Podsumowanie projektu - inicjatywy
 • Samorząd Uczniowski - Liśnik Duży  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Wohyń  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski  - Trawniki  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Mniszek  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Szastarka  pdf icon  
 • Samorząd Uczniowski - Mełgiew  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski -  Lubartów  video play icon 11398 
 • Samorząd Uczniowski - Księżomierz  pdf icon
 • Samorząd Uczniowski - Skorczyce  pdf icon
 • Samorzą Uczniowski - Krzemień  video play icon 11398
  ___________________________________________________________________________
                                                                        Plakaty i filmiki                                  
  bwd  Zestaw 1/2  fwd


 • Filmik   video play icon 11398
  _____________________________________________________________________________________________
                                    Podsumowanie projektu - Dzień Samorządu Uczniowskiego
  bwd  Zestaw 1/3  fwd

 
 
 

 

asos logo ai 01male

 

Aktywni seniorzy działają lokalnie.

Projekt "Aktywni seniorzy działają lokalnie." skierowany jest do seniorów z Lublina. Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich

30 osób 60+ na rzecz społeczności lokalnej z terenu Lublina w okresie 01.04.2020 -31.12.2020.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Działania promocyjne i nabór uczestników.

2. Warsztaty zwiększające ogólne kompetencje i motywacje.

3.Wyjazd integracyjny.

4,Warsztaty Aktywny senior.

5. Wspólna inicjatywa "Powitanie lata"

6. Wizyty studyjne - 2 w Lublinie i 2 wyjazdowe.

7.Powstanie Senioralnej Grupy Działania i realizacja 3 inicjatyw lokalnych.8. Powstanie senioralnej kawiarenki obywatelskiej.

7. Publikacja Aktywni seniorzy działają lokalnie. - 300 sztuk.

8.Konferencja podsumowująca projekt - 70 osób.

Grupą docelową projektu będzie 30 osób starszych 60+ z terenu Lublina.Grupą pośrednią
będzie społeczność lokalna dla której realizowane będą inicjatywy lokalne oraz osoby, które zapoznają się z publikacją i stroną internetową.

 

Raport z realizacji projektu: pdf icon

____________________________________________________________________________________________

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.